Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката

Чашки: Обяснение на стандартизираната система S.H.I.S.

Стандартна система за класификация на велосипедни чашки
Standardized Headset Identification System (S.H.I.S.)


Общовалидната система за класификация на велосипедни чашки
известна под съкращението S.H.I.S. –(Standardized Headset Identification System), е въведена с цел обозначаване и класификация на велосипедните чашки. Тя възниква с цел да се измисли единен прост код, с който чрез задаване на малко количество информация да се получи максимално точен отговор и точна информация за вида и спецификата на съответната чашка.

За повече информация кликни върху графичното изображение.

Copyright by Cosmic Sports

 
AJAX Loader Icon