Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката
🎁 VOUCHER 10% on EVERYTHING in stock >

Вериги & Задни венци, Касети

Chains and cassettes: For mountanbike, e-bike and road bike


Избери една категория от менюто Велосипедни вериги, двенец–плочи и касети:

Движение/Трансмисия на велосипеда:
Маркови велосипедни вериги, Венец–касети, Венец–плочи – Изгодно в онлайн магазина на HIBIKE!

Безспроно велосипедното Движение/Трансмисия е едно от един наѝ–важните компоненти по велосипеда. С времето разработката на този компонент става все по–сложна, което води до създаването на многобройни модели Венец–касети, движения, различни от класичките два варианта за превключване на предавките, а именно верижното превключване и това с главината.
Тези от вас, които предпочитат сингълспийд велосипеди биха се засмели над тази тематиката, тъй като тя не ги засяга. Определено обаче има достатъчно други велофенове, които биха се възползвали от долу изброената информация, отнасяща се до качествените, Маркови велосипедни вериги.

Верижното превключване на предавките, тоест смяната на скоростите с помоща на веригата, се осъществява чрез водене на веригата през задния венец и венец–плочите. При това веригата се води, задвижва, с помоща на преден и заден дерайльор, при което се гарантира напасването към терена, по който минава велосипеда (нагорнище, надолнище, и т.н.).
Докато до преди 5 години всички МТБ-движения бяха снабдени отпред с три, а отзад с 7, 8 или 9 задни венци, днес, след като беше въведена 10-скоростната предавка, въз основа на по–широката касета отзад се отвори възможността, отпред да се спестят една или две венец–плочи. Велосипедна верига Shimano Коя версия за теб е наѝ–добрата е всъщност въпрос на вкус. Но по принцип за предпочитане е монтажа само на една венец–плоча (само една верижна плоча отпред) за т.н. рейсъри "Racer", докато за All Mountain-любителите се препоръчва отпред монтажа на две или три венец–плочи. При наличието на повече венец–плочи естетвено е да имаме и по–голямо общо тегло но велосипеда.
Обслужването на превключването на предавките само с една верижна плоча предлага по–малко ширина, но за сметка на това всички скорости са използваеми и при състезания напр. където стреса и суматохата са неизбежни, с подобно превключване на предавките преплитането им е невъзможно, пък и да караш само с една верижна плоча спестява от общото тегло на велосипеда до към половин килограм (!!!), тъй като си спестяваш левия скоростен лост, преден дерайльор и жило.

При превключването, смяната на предавките чрез главината веригата се води с помоща на само един единствен венец–плоча към задния венец. Самото превключване на предавките, скоростите се осъществява в задната главина чрез едно движение. Превключване на скоростите с главина се предлага от 3 до максимално 14 скорости.

Велосипедна верига, Касета, задни венци, венец–плоча, Bashguards

Велосипедна верига:
Велосипедната верига предава силата генерирана отпред от курбелите назад върху главината.
В зависимост от предназначението ѝ при Велосипедната верига имаме избор между няколко вида категории, различаващи се по начина на превключване, по покритието, както и по широчината ѝ. Разлики има разбира се и в качеството на Велосипедната верига. Много хора правят грешката и избират евтини велосипедни вериги (но пък скъпо движение), като забравят малката, но важна подробност, че веригата е тази част, която по–бързо се износва. Колкото по–износена е веригата (звената ѝ), толкова по–бързо се износват и задните венци и венец–плочите.
Ето защо тук препоръката всъщност не е само уместна, но и логична, да не се спестява от качеството и цената на велосипедната верига. Купи си качествена, изцяло никелована верига за да си гарантираш по–дълъг живот и на другите компоненти по движението.

Касета и задни венци:
Задния венец преставлява зъбчатка, която предава силата от веригата към главината, а тя от своя страна я трансформира върху колелото.
Един комплект от няколко зъбчатки (актуално до 11 бр.) на един носител се определя като Касета.
Както при веригата така и при касетата се предлагат доста фабрикати с различно качество, и въпреки това най–важното е касетата да пасва към скоростите и начина на превключване.
Ако скоростния лост е определен само за 10 скорости, то ще трябва да си монтираш касета за същия брой скорости, тоест 10.

Верижна плоча/венец–плоча и Bashguards/Предпазител на венец–плоча:
Венец–плочата е зъбното колело, което предава силата генерирана от курбела върху веригата. Така нареченият Bashguard е предпазител, тоест защита против удъри, предпазваща венец–плочата при преминаването върху по–големи и груби препядствия, като например дънери и др. Венец–плочи на RotorРазмерът, тоест големината на венец–плочата също е решаваща за възможностите на цялото движение. Преди да вземеш решение за големината на венец–плочата, трябва да си се съобразил с броя на дупките, отворите на твоя курбел, тъй като не всеки размер венец–плоча може да се кара на всеки кръг отвори. Кръгът с отворите е диаметъра на мислимия кръг, минаващ по средата на болтовете на венеца–плоча. В момента най–разпрждтранени са размери като 104 мм и 64 мм (MTB 3/2-ка), 110 мм (шосеен велосипед „Compact“) и 130 мм (шосеен велосипед "Стандарт"). За реализиране на възможността да се кара велосипеда само с един венец–плоча в момента се разработват различни типове отворни кръгове с предназначен директен монтаж. Ето защо трябва де се вземе под внимание съвместимостта на отделните компоненти.
За повечето обикновени предавки има т.н. „Single-Narrow“-венец–плочи. Тези се напасват към зъбната ширина на формата на веригата състояща се от тясни звена и широки дупки, с което предотвратяват "отскачането" на веригата. Въпреки това тези венец–плочи, както всички Single-венец–плочи не могат да се превключват.

Какво да се има напредвид при покупката на резервни части за верига? От болта за венец–плоча до нитния щифт

Болтове за венец–плоча & курбел:
Болта за венец–плочата трябва да пасва разбира се към курбела. За някои от най–разпространените видове курбели се предлагат пасващи цветни болтове, които са особенно леки. Материалът от който се изработват в повечето случае е алуминй. При избора на болтове за венец–плоча трябва да се вземат под внимание и различните им размери. Повечето Болтове за венец–плочи са съвместими с резба от 8 мм, въпреки това има курбели, при коеито този размер е 10 мм. От особенно значение обаче е дължината им. Най–разпространаните са тези с 5 мм дължина за монтаж на един единствен венец–плоча. Ако трябва да се монтира обаче една венец–плоча плюс един предпазител, или две венец–плочи, то ще са необходими болтове с дължина 7 или 8 мм. За монтажа на особено дебели предпазители от поликарбонат ще са необходими дори болтове с дължина 10 или 13мм.

Резервни части и аксесоари за велосипедни вериги
Под резервни части и аксесоари за вира се има напредвид всичкия резервнен материал, който се използва за монтажа, поправката на веригата. Става въпрос за нитни щифтове и катинари за верига. Нитния щифт все още е най–сигурната и дълготрайна възможност да се заключи веригата, използваща се какато от Shimano така и от Campagnolo. Sram и KMC избират по–практичния избор, който не изисква толкова интензивни грижи, инструменти и смяна, а именно един вид катинар за верига, който представлява две взаимно захващащи се връзки със съответните щифтове. Особенно KMC предлага много различни ведове комплекти за репаратура, поправка на вериги на Shimano и Campagnolo. Между другото към всяка нова велосипедна верига има прибавен механизъм за зтварянето ѝ. При покупка на резервни части за велосипедна верига във всеки случай трябва да се вземе под внимание нейната ширина, както и типа, вида, към който спада веригата.

 
AJAX Loader Icon