Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката
🎁 VOUCHER 10% on EVERYTHING in stock >

Защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Отговорен за обработкатат на данните е:

HIBIKE Bär KG
Westerbachstraße 9
61476 Kronberg
datenschutz@hibike.de

Радваме се, че се интересувате от нашия онлайн магазин. Защитата на вашите лични данни е много важна за нас. По-долу Ви информираме подробно за обработката на вашите данни.

1. Данни за достъп и хостинг

Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да предоставяте лична информация. Всеки път, когато посещавате уебсайта ни уеб сървърът автоматично записва така наречените сървърни регистрационни данни, като например името на заявените Файл, вашият IP адрес, дата и час на влизане, количество прехвърлени данни и заявеният доставчик (данни за достъп) и документира извличането.

Тези данни за достъп се използват изключително за целите за осигуряване на безпроблемна работа на сайта и подобряване на нашата работа и презентация. Съгласно чл.6, ал.1, т. 1, буква от немския DSGVO, това служи за защита на нашите на интереси, надделяващи легитимни интереси при коректно представяне на оферта от наша страна. Всички данните за достъп, получени при всяко едно влизане на сайта ни, ще бъдат изтрити не по-късно от седем дни след края на вашето посещение на сайта.

Хостинг услуги от трети страни

Като част от обработката на данните от наше име, доставчик трета страна ни предоставя услугите за хостване и показване на уебсайта. Това служи за защита на нашите интереси в случай на претегляне на интересите, на нашите законни интереси във връзка с коректното представяне на нашата оферта. Всички данни, които се събират като част от използването на този уебсайт или във формите, предоставени за тази цел в онлайн магазина, както е описано по-долу, се обработват на неговите сървъри. Обработката на други сървъри се извършва само в рамките, обяснени тук.

Този доставчик на услуги се намира в държава от Европейския съюз или Европейско икономическо пространство..

Content Delivery Network

С цел по-кратко време за зареждане на онлайн страницата ни ние използваме така наречената мрежа за доставка на съдържание ("CDN"). В това съдържание, например като големи медийни файлове, се предоставят чрез регионално разпределени сървъри на нашия доставчик на CDN услуги. Следователно данните за достъп се обработват на сървърите на доставчика на услуги. Нашият доставчик на услуги работи за нас като изпълнява част от обработката на поръчка. Нашият доставчик на услуги също пребивава и/или използва сървъри в страни извън ЕС и ЕИП. За тези страни няма отделно решение на Европейската Комисия. Нашето сътрудничество с тях се основава на стандартни европейски клаузи за защита на данните определени от ЕК. Ако имате въпроси относно нашия доставчик на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

2. Събиране и използване на данни за обработка на договори и при откриване на клиентска сметка

За целите на обработката на договори в съответствие с член 6, параграф 1, т. 1, буква b GDPR, ние събираме лични данни, ако Вие доброволно ни информирате за това като част от вашата поръчка. Задължителните полета са маркирани като такива, тъй като в тези случаи се нуждаем от данните за обработка на договора и не можем да обработим поръчката без да съберем тези данни както и без тях не може да изпратим поръчката. Кои данни се събират може да се види от съответните формуляри за въвеждане.

Ние също така събираме лични данни, ако вие доброволно ни ги предоставите, когато се свързвате с нас (например чрез формуляр за контакт или имейл). Задължителните полета са маркирани като такива, защото ние в тези случаи се нуждаем от данните, за да обработим вашия контакт. Какви данни се събират може да се види от съответните формуляри за въвеждане.

Ние използваме данните, които сте предоставили в съответствие с член 6, параграф 1, т. 1, буква b GDPR договорна обработка и обработка на вашите запитвания. След като договорът е напълно обработен или изтрит данните на вашия клиентски акаунт ще бъдат ограничени за по-нататъшна обработка и изтрити след изтичане на данъчните и търговски периоди на запазване, освен ако не сте изрично съгласни за по-нататъшно използване на вашите данни, дали сте съгласието си за данни или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще ви информираме в това изявление. Изтриването на вашия клиентски акаунт е възможно по всяко време и може да стане чрез изпращане на съобщение с опцията за контакт, описана по-долу.

3. Споделяне на данни

За да изпълним договора в съответствие с член 6, параграф 1, т. 1, буква b GDPR, ние предаваме вашите данни на спедиторската компания възложи доставката, за да могат да се свържат с вас преди доставката с цел обявяване или координиране на доставката.

Съгласието може да бъде отменено по всяко време чрез изпращане на съобщение до описаната по-долу опция за контакт или директно бъде отменено срещу доставчика на услуги за доставка на посочения по-долу адрес за контакт. Ако оттеглите съгласието си, ние ще изтрием предоставените ви за тази цел данни, освен ако не сте изрично съгласни за по-нататъшно използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще Ви информираме в тази декларация.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
D-53113 Bonn

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1 - 7
D-36286 Neuenstein

В зависимост от това кой доставчик на платежни услуги изберете в процеса на поръчка, ние предаваме данните за плащане, събрани за тази цел, на кредитната институция, натоварена с плащането и, ако е необходимо, поръчана от нас Доставчик на платежни услуги или към избраната платежна услуга. Това служи за изпълнение на договора в съответствие с чл. 6 параграф 1 т. 1 буква б GDPR. Някои от избраните доставчици на платежни услуги също събират тези данни сами, стига да създадете акаунт там. В този случай трябва да се регистрирате при доставчика на платежни услуги с вашите данни за достъп по време на процеса на поръчка. В това отношение се прилага декларацията за защита на данните на съответния доставчик на платежни услуги.

Ние използваме доставчици на платежни услуги, базирани в държава извън Европейския съюз. Предаването на лични данни на тази компания е необходимо само за изпълнение на договора.

Ако имате въпроси относно нашите партньори за обработка на плащания и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, свържете се с нас Моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

4. Имейл бюлетини и пощенска реклама

Реклама по имейл с абонамент за бюлетина
Когато се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме данните, необходими за това или отделно предоставени от вас, за да ви изпращаме редовно нашия имейл бюлетин въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, т. 1, буква a GDPR

Отписването от бюлетина е възможно по всяко време и може да стане чрез изпращане на съобщение до описаната по-долу опция за контакт или чрез връзка, предоставена за тази цел в бюлетина. След дерегистрация ние ще изтрием вашия имейл адрес, освен ако не сте изрично съгласни за по-нататъшно използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще Ви информираме в тази декларация.

Реклама по имейл без регистрация за бюлетина и вашето право на възражение
Ако получим вашия имейл адрес във връзка с продажба на стоки или услуги и вие не Ако сте възразили, ние си запазваме правото да ви изпращаме редовни оферти въз основа на раздел 7 (3) UWG Продукти от нашата гама, като вече закупени, по e-mail. Това е за да защитим нашите в рамките на балансиране на интереси, по-важни законни интереси в рекламирането на нашите клиенти.

Можете да възразите срещу това използване на вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите съобщение до описаната по-долу опция за контакт или чрез връзка, предоставена за тази цел в рекламния имейл, без да е необходимо да правите това различни от разходите за пренос съгласно основните тарифи.

Пощенска реклама и вашето право на възражение
В допълнение, ние си запазваме правото да използваме вашето име и фамилия, както и вашия пощенски адрес за наши собствени рекламни цели, напр. за да ви изпратим интересна информация Оферти и информация за нашите продукти по пощата. Това служи за защита на нашите по-важни законни интереси в рекламирането на нашите клиенти в контекста на балансиране на интересите Член 6, параграф 1, изречение 1, буква е GDPR.

5. Използване на данни за обработка на плащания

Покупка с изплащане

При избор на метод на плащане „финансиране“ и предоставяне на необходимото съгласие за защита на данните в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква a GDPR, лични данни (собствено име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер, дата на раждане, IP адрес, пол) заедно с за Данни, необходими за обработка на транзакцията (статия, сума на фактурата, дати на падежа, обща сума, номер на фактурата, данъци, валута, дата на поръчката и час на поръчката) за целите на обработката на този метод на плащане към нашия партньор Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

За да провери вашата самоличност и кредитоспособност, нашият партньор извършва запитвания и информация в публично достъпни бази данни и кредитни агенции. Доставчиците, където информация и, ако е необходимо Информацията за кредитоспособност се получава въз основа на математически-статистически процеси, както и допълнителни подробности за обработката на вашите данни след предаване на нашия партньор Santander Consumer Bank AG, моля, вижте тяхната декларация за защита на данните, която можете да намерите тук: https://www.santander.de/privatkunden/service-kontakt/datenschutz/

Получената информация за статистическата вероятност за неплащане се използва от нашите Партньор Santander Consumer Bank AG за балансирано решение относно обосновката, прилагането или прекратяване на договорните отношения. Имате възможност да представите своята гледна точка и да оспорите решението, като се свържете с нашия партньор Santander Consumer Bank AG.

Съгласието, дадено в процеса на поръчка за прехвърляне на данни, може да бъде оттеглено по всяко време, дори без посочване на причини, с ефект за в бъдеще..

Покупка с кредитна карта

При избор на метод на плащане „кредитна карта“ и предоставяне на необходимото съгласие за защита на данните в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, писмо a GDPR, лични данни (пощенски адрес, държава на доставка на поръчката) заедно с данните, необходими за обработка на транзакциите (обща сума, Номер на фактурата, данъци, валута, дата на поръчка и час на поръчката) за целите на обработката на този метод на плащане към нашия партньор SIX Payment Services (Europe) S.A. (10, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Люксембург).

За статистическа оценка на риска, нашият партньор ще изпрати вашия имейл адрес и страната на доставка до Fraugster ООД (Engeldamm 64b, 10179 Берлин, Германия). Въз основа на резултата от оценката на риска SIX Payment Services решава дали трябва да преминете през процедурата 3D Secure, с която а Изместване на отговорността на плащането с кредитна карта е постигнато, за да ни освободи от риска от неплащане. В противен случай тази оценка на риска няма ефект върху наличността на метода на плащане с „кредитна карта“, тя служи само за улесняване на процеса на плащане за Вас.

6. Интегриране на Trusted Shop Trustbadge

За да покажем печата на одобрение на нашите Trusted Shops и събраните отзиви, както и офертата на Trusted Shops Продукти за купувачи след направена поръчка, Trusted Shops Trustbadge е интегриран в този уебсайт.

Това служи за защита на нашите по-важни законни интереси за оптимален маркетинг на нашата оферта в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква f DSGVO. Знакът за доверие и рекламираните услуги са оферта от Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, D-50823 Кьолн, с ние носим солидарна отговорност за защитата на данните съгласно чл.26 DSGVO. В обхвата на тази информация за защита на данните, ние ще ви информираме по-долу за основното съдържание на договора съгласно чл.26, ал.2 DSGVO.

Знакът за доверие се предоставя от доставчик на CDN в САЩ като част от съвместна отговорност (Мрежа за доставка на съдържание). Постига се адекватно ниво на защита на данните Осигурени са стандартни клаузи за защита на данните и други договорни мерки. Можете да намерите повече информация относно защитата на данните в Trusted Shops GmbH тук [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Когато се извика Trustbadge, уеб сървърът автоматично записва така наречения сървърен лог файл, който също включва вашия IP адрес, дата и час на достъп, количество прехвърлени данни и заявеният доставчик (данни за достъп) съдържа и документира извличането. IP адресът се анонимизира веднага след събирането, така че съхранените данни не могат да бъдат присвоени на вашето лице. Регистрационният файл на сървъра се използва за анализ на Уязвимости се съхраняват в база данни за сигурност и не по-късно от 90 дни след създаването автоматично изтрити или анонимни. Това служи на законния интерес на нас и на Trusted Shops за предотвратяване на злоупотреби и измами, за офертата и Оптимизация на уебсайта и за осигуряване на безпроблемна работа на уебсайта или Trustbadge или други джаджи от Trusted Shops.

Допълнителни лични данни ще бъдат прехвърлени на Trusted Shops GmbH, ако след попълване на a за да използвате продуктите на Trusted Shops или вече сте се регистрирали за употреба имат. За тази цел личните данни се събират автоматично от данните за поръчката. Независимо дали сте като купувач вече регистриран за използване на продукта, се базира на неутрален параметър, който се изпраща чрез криптология Еднопосочна функция хеширан имейл адрес, проверяван автоматично. Имейл адресът е преди предаването в преобразувана в тази хеш стойност, която не може да бъде декриптирана от Trusted Shops. След като провери за съвпадение, ще параметърът се изтрива автоматично.

Това служи за проверка дали вече сте регистрирани за услуги в Trusted Shops GmbH и следователно е за изпълнение на нашите и Доверени магазини, надделяващи легитимни интереси при предоставянето на съответните конкретният ред за обвързана защита на купувача и услугите за оценка на сделките в съответствие с чл.6, ал. 1 изречение 1 буква f Изисква се GDPR. Ако случаят е такъв, по-нататъшната обработка се извършва в съответствие със споразумението между вас и доверени магазини. Ако все още не сте регистрирани за Услугите, ще ви бъде дадена възможност да го направите за първи път. По-нататъшна обработка след успешно Регистрацията също се основава на договорното споразумение с Trusted Shops. Ако не се регистрирате, всички предадени данни ще бъдат автоматично изтрити от Trusted Shops и лична справка тогава вече не е възможно.

Като част от съвместната отговорност между нас и Trusted Shops GmbH, моля, свържете се с Trusted Shops GmbH, чиито Можете да намерите опции за връзка тук [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Допълнителна информация Можете да научите повече за защитата на данните от следната връзка тук [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Независимо от това, можете Можете също така винаги да се свържете с нас, като използвате опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните. Ако е необходимо, вашата заявка ще бъде препратена на другото лице, отговорно за отговор.

7. Бисквитки и уеб анализ

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции За показване на подходящи продукти или за проучване на пазара, ние използваме така наречените бисквитки на различни страници. Това служи за защита на нашите по-важни законни интереси в оптимизирано представяне на нашата оферта в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква f DSGVO.

Бисквитките са малки текстови файлове, които автоматично се записват на вашето крайно устройство. Някои от нас Използваните бисквитки се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашето крайно устройство и ни позволяват да използваме браузъра ви, когато следващо посещение (постоянни бисквитки). Можете да видите продължителността на съхранението в прегледа Вижте настройките за бисквитки на вашия уеб браузър.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитки и индивидуално за решите да ги приемете или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло. Всеки Браузърът се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е в менюто Помощ на всеки Браузър, който обяснява как можете да промените настройките си за бисквитки. Можете да ги намерите за съответните браузъри на следните връзки:

 • Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_DE
 • Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Ако бисквитките не са приети, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

Използване на Google (Universal) Analytics за уеб анализ

За анализ на уебсайтове този уебсайт използва Google (Universal) Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC (www.google.de). Това служи за защита на нашите по-важни законни интереси в рамките на претегляне на интересите Интерес към оптимизирано представяне на нашата оферта в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква f GDPR.

Google (Universal) Analytics използва методи, които позволяват анализ на използването на уебсайта от ваша страна, като например бисквитки. Автоматично събраната информация за вашето използване на този уебсайт обикновено се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Чрез активиране IP анонимизирането на този уебсайт, IP адресът преди предаването в рамките на Държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. Анонимните данни, предавани от вашия браузър като част от Google Analytics IP адресът обикновено не се слива с други данни от Google. След прекратяване на целта и края на Ако използваме Google Analytics, събраните в този контекст данни ще бъдат изтрити.

Доставчиците в САЩ трябва да предадат своите данни на местните власти. Следователно САЩ се считат за държава с пост Стандартите на ЕС оценяват недостатъчно ниво на защита на данните (съгласие на трета държава).

Като алтернатива на приставката за браузър, можете да щракнете върху тази връзка, за да предотвратите бъдещо откриване от Google Анализ на този уебсайт. Бисквитка за отказ се съхранява на крайното ви устройство. Ако изтриете бисквитките си, трябва да щракнете върху връзката отново.

Нашето онлайн присъствие във Facebook, Google, Instagram

Нашето присъствие в социалните мрежи и платформи служи за по-добра, активна комуникация с нашите клиенти и перспективи. Там предоставяме информация за нашите продукти и актуални специални оферти. При посещението нашето онлайн присъствие в социалните медии може автоматично да използва вашите данни за пазарни проучвания и рекламни цели се събират и съхраняват. От тези данни се създават така наречените профили за използване с помощта на псевдоними създадена. Те могат да се използват например за поставяне на реклами вътре и извън платформите превключвател, който вероятно отговаря на вашите интереси.

Бисквитките обикновено се използват на вашето крайно устройство за тази цел. Тези бисквитки ще направят това Поведението на посетителите и интересите на потребителите се запазват. Съгласно чл.6, ал.1, буква е. GDPR, това служи за Защита на нашите първостепенни законни интереси в оптимизиран в рамките на балансиране на интересите Представяне на нашата оферта и ефективна комуникация с клиенти и заинтересовани страни. Ако сте били помолени от съответните оператори на платформи за социални медии за съгласие (съгласие) за обработка на данни например с помощта на квадратче, правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква а) GDPR.

Доколкото гореспоменатите социални медийни платформи имат седалище в САЩ, важи следното: Доставчиците в САЩ трябва да предават своите данни на местните власти. Следователно САЩ се оценяват като страна с недостатъчно ниво на защита на данните според стандартите на ЕС (съгласие от трета държава). Подробната информация за обработката и използването на данните от доставчиците на техните страници, както и опция за контакт и вашата Можете да научите повече за съответните права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, по-специално възможността за възражение (отказ), от съобщенията за защита на данните на доставчиците, свързани по-долу. Ако все още имате нужда от помощ в това отношение, можете да се свържете с нас.

 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ е оферта от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия („Facebook Ireland“)
  Информацията, автоматично събрана от Facebook Ireland относно използването от ваша страна на нашето онлайн присъствие във Facebook, обикновено се изпраща до Facebook , Inc. сървъри, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, прехвърлени и съхранявани в САЩ. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ преди. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Обработката на данни при посещение на фен страница във Facebook се основава на споразумение между съвместни администратори съгласно чл.26 GDPR. Повече информация (информация за данните от Insights) можете да намерите тук[https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].
 • Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de е оферта от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). Информацията, събирана автоматично от Google относно използването от ваша страна на нашето онлайн присъствие в YouTube, се съхранява в Обикновено се прехвърля на сървър на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ и се съхранява там. Европейската комисия не е издала решение за адекватност за САЩ. Сътрудничеството ни с тях се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия.
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 е оферта от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия („Facebook Ireland“) информация, автоматично събирана от Facebook Ireland относно използването от ваша страна на нашето онлайн присъствие Instagram обикновено се изпраща до сървър, управляван от Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, САЩ и се съхранява там. За САЩ няма адекватно решение на европееца Комисия преди. Нашето сътрудничество с тях се основава на стандартни европейски клаузи за защита на данните комисия. Обработката на данни при посещение на фен страница в Instagram се основава на a Споразумение между съвместни администратори съгласно член 26 GDPR. За повече информация (информация на Данни от Insights) можете да намерите тук: [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Изпращане на напомняния за преглед по имейл

HIBIKE може да се свърже с вас по имейл, за да ви покани да оцените услугата и/или продуктите, които сте получили от нас, за да съберем вашите отзиви и да подобрим нашите услуги и продукти. Тъй като работим с външна компания, Trustpilot A/S („Trustpilot“), за да събираме отзиви от клиенти, ние ще споделим вашето име, имейл адрес и референтен номер с Trustpilot за тази цел. Ако искате да научите повече за това как Trustpilot обработва вашите данни, можете тук вижте политиката за поверителност на компанията.

9. Оферти за ваучери от Sovendus GmbH

За да изберете оферта за ваучер, която в момента представлява интерес за вас, ние ще псевдонимизираме и криптираме хеш стойността на вашия имейл адрес и вашия IP адрес до Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Карлсруе (Совендус) (член 6, параграф 1, буква f GDPR). Псевдонимизираната хеш стойност на Имейл адресът се използва, за да се вземе предвид всяко възражение срещу рекламата от Sovendus използван (член 21, параграф 3 и член 6, параграф 1, буква c GDPR).

IP адресът се използва от Sovendus изключително за целите на сигурността на данните и обикновено след това седем дни анонимно (член 6, параграф 1, буква е GDPR). Ние също така предаваме за целите на фактурирането Псевдонимизиран номер на поръчка, стойност на поръчката с валута, идентификатор на сесията, код на купон и времеви печат до Sovendus (Член 6, параграф 1, буква е GDPR).

Ако се интересувате от оферта за ваучер от Sovendus, без рекламно противоречие на вашия имейл адрес е наличен и щракнете върху банера на ваучера, който се показва само в този случай, ние ще криптираме формата на адрес, Име и имейл адрес, изпратени на Sovendus за подготовка на ваучера (член 6, параграф 1, букви b, f GDPR).

За повече информация относно обработката на вашите данни от Sovendus, моля, вижте информацията за защита на данните онлайн под http://www.sovendus.de/datenschutz

10. Вашите права и опции за контакт

Като субект на данни имате следните права:

 • В съответствие с член 15 GDPR, имате право на информация относно обработваните от вас данни до степента, посочена там искане на лични данни;
 • В съответствие с член 16 GDPR, имате право незабавно да коригирате неправилна или пълна информация за вас да поискате лични данни, съхранявани от нас;
 • В съответствие с член 17 GDPR имате право да изтриете съхраняваните от нас лични данни търсене, освен ако не е по-нататъшна обработка
  • за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  • да спазвате законово задължение;
  • по причини от обществен интерес или
  • за отстояване, упражняване или защита на правни искове
  изисква се;
 • съгласно член 18 GDPR, имате право да ограничите обработката на вашите лични данни заявка, досега
  • точността на данните се оспорва от вас;
  • обработката е незаконна, но вие се противопоставяте на нейното изтриване;
  • вече не се нуждаем от данните, но вие се нуждаете от тях, за да отстоявате, упражнявате или защитавате правни искове изискват или
  • Вие възразихте срещу обработването в съответствие с член 21 GDPR;
 • Съгласно член 20 GDPR имате право да разполагате с личните си данни, които сте ни предоставили в едно структуриран, често използван и машинно четим формат или да го предаде на някой друг да изисква отговорните лица;
 • съгласно член 77 GDPR правото на жалба до надзорен орган. Обикновено можете за това на надзорния орган на вашето обичайно място на пребиваване или работа или на нашето седалище на фирма.

За въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, за информация, корекция, Блокиране или изтриване на данни, както и отмяна на дадено съгласие или възражение срещу конкретно такова Моля, свържете се директно с нас, като използвате данните за контакт в нашия отпечатък.

Длъжностно лице по защита на данните

Служител по защита на данните
Westerbachstraße 9
61476 Kronberg

datenschutz@hibike.de

Право на възражение

Доколкото обработваме лични данни, както е обяснено по-горе, за да защитим нашите законни интереси, които надделяват над нашите интереси, вие можете да възразите срещу тази обработка с ефект за бъдещето. Ако обработването е за целите на директния маркетинг, можете да упражните това право по всяко време практикувайте, както е описано по-горе. Ако обработването е за други цели, имате право да възразите само ако има причини, които произтичат от вашата конкретна ситуация.

След като сте упражнили правото си на възражение, ние повече няма да обработваме вашите лични данни за тези цели, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработка, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или ако обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на обслужва правни искове.

Това не важи, ако обработването е за целите на директния маркетинг. Тогава ние повече няма да обработваме личните ви данни за тази цел.

От 6 май 2022 г.

 
AJAX Loader Icon